Logo PC NET spol. s r.o.
Lenovo banner
 Lenovoforum   Stav opravy Hlášení závady Stav opravy

Servis IBM - Servisní podmínky

Další kapitoly : obecně   servisní podmínky

IBM Česká republika pokrývá potřeby servisních činností serverů skupinou autorizovaných servisních partnerů označených jako "Autorizovaný servisní partner pro záruční opravy" - AWSP. Společnost PC Net CZ je jedním z nich a je připravena poskytnout jak záruční tak pozáruční servis produktů IBM na nejvyšší úrovni.

 • Hlášení oprav
  Společnost PC Net CZ má vybudovaný vlastní systém hlášení závad a sledování stavu oprav.

  Na telefonních číslech v Praze nebo v Brně jsou přijímány požadavky na servisní zásah v pracovní dny 9.00-17.00 hodin.
  Mimo uvedenou dobu jsou 24 hodin denně 7 dní v týdnu a 365 dní v roce přijímány požadavky od smluvních zákazníků na telefonech našich servisních techniků.
 • Standardní záruční podmínky
  Obecně, na všechny produkty IBM, je poskytován záruční servis po dobu 12 měsíců, pokud IBM neposkytuje k danému produktu záruční dobu delší. Během záruky poskytujeme záruční služby k zachování či obnovení normální činnosti serverů bez jakýchkoliv dalších poplatků od zákazníků dle záručních podmínek IBM. Znění těchto podmínek jak je uvedeno v dokumentu IBM "Prohlášení IBM o omezené záruce" (PDF).

  • Záruční podmínky na náhradní díly
   Na náhradní díly používané při pozáručních opravách platí omezená záruka 3 měsíce. Při reklamacích vadných náhradních dílů je doba vyřízení reklamace 30 dní. Bližší informace o podmínkách naleznete na oficiálním dokumentu IBM (PDF).
  • Záruka IBM produktů vzniká vůči zákazníkovi dnem předání do užívání.

 • Nadstandardní záruční podmínky
  Nadstandardní záruční podmínky jsou poskytovány na základě uzavřené servisní smlouvy podle podmínek v této smlouvě zakotvených.
 • Termíny pro provádění oprav
  Společnost PC Net CZ se zavazuje vyvinout veškeré úsilí k odstranění závady, tj. k obnovení normální činnosti, do 48 hodin od nahlášení závady u zařízení s On Site servisem a do pěti pracovních dnů u zařízení s Carry In servisem.

  • Servery
   Servis serveru je prováděn v místě instalace (On Site). Doba opravy je závislá na dostupnosti náhradního dílu. On Site servis platí do 100km od sídla servisního střediska v Praze nebo Brně. Při záručních opravách prováděných ve větších vzdálenostech od servisních středisek než 100km jsou doprava a čas servisního technika nad tuto vzdálenost hrazeny na základě vzájemné dohody.